Zemes siltumsūkņi

Siltumsūknis ir īpaša iekārta, kura tiek izmantota siltuma ražošanai un uz kuru attiecas visi ar enerģiju saistītie likumi. Tāpat kā citiem apkures veidiem arī siltumsūknim ir savas īpatnības. Tomēr termodinamikas likumi šajā iekārtā darbojas tāpat kā malkas vai gāzes apkures sistēmā un modernos elektriskajos katlos. Galvenais, kas siltumsūkņu darbībā atšķiras no citiem apkures veidiem, — tie izmanto apkārtējā vidē esošu siltuma avotu enerģiju, kas ir bezmaksas.

Siltumsūknis ir apkures iekārta, kurā tiek izmantota apkārtējā vidē — zemē, ūdenskrātuvēs, dziļurbumu ūdenī un gaisā — akumulētā saules enerģija.

To var izmantot gan apkurei, gan ūdens sildīšanai, nodrošinot stabilu un ērtu apkures sistēmu, kas darbojas visu gadu. Siltumsūknis kompresora un cirkulācijas sūkņu darbināšanai izmanto elektrisko enerģiju — tā darbības princips ir tāds pats kā ledusskapim, tikai pretēji tam siltumsūknis ražo siltumu. Atkarībā no izmantojamā siltuma avota un apsildes veida sistēma ražo 3–5 reizes vairāk siltumenerģijas, salīdzinot ar tās patērēto elektroenerģiju. Siltumsūknis darbojas autonomi, ir ekoloģisks un drošs, tā vidējais darbības ilgums ir vismaz 25 gadi. Siltuma ražošanā nav degšanas procesa, nerodas pelni, dūmi vai videi kaitīgas gāzes. Nav jāimportē vai jātransportē kurināmais. Efektivitātes ziņā siltumsūkni var salīdzināt ar nākotnes enerģijas ieguves veidiem.