Zemes virsmas kolektors — izmanto zemes virsmā uzkrāto siltumenerģiju

 

Šajā gadījumā izmanto metāla vai plastmasas cauruļvadus un kolektors tiek uzstādīts apmēram 1,2-1,5 metru dziļumā. Paralēlo kolektoru cauruļvadu atstarpēm jābūt vismaz 1-2 metriem.  Nosacījumi virsmas kolektora ierīkošanai - nepieciešamai platībai jābūt brīvi rokamai 1,5 metru dziļumā, un tur nedrīkst atrasties citas komunikācijas. Kolektora uzstādīšanai paredzētais zemes virsmas laukums ir atkarīgs no nepieciešamā siltuma daudzuma, izmantojamā siltumsūkņa jaudas un virsmas grunts tipa. Privātmājai ar apkurināmo platību 200 m² kolektora uzstādīšanai ir nepieciešama virsmas platība apmēram 500 m². Ēkām ar lielāku siltuma patēriņu ir vajadzīga arī lielāka virsma kolektora ierīkošanai. Gadījumā, ja mājas teritorijā nevar uzstādīt kolektoru ar nepieciešamo garumu, ir jāizvērtē iespējas uzstādīt kolektoru tuvumā esošajā brīvajās platībās. Enerģijas ietaupīšanas garantija ir kolektora izmēru precīzie aprēķini un tehniski pareiza uzstādīšana, ko veic uzstādītājfirma. Virsmas kolektors mūsu apstākļos ir vislētākais siltuma avots, neskatoties uz zemes darbu lielo apjomu. Kolektora uzstādīšanas vieta var būt horizontāla virsma gan augstāk, gan zemāk par ēku. Virsmas kolektora darba mūžs ir ļoti garš. Galvenie draudi ir neuzmanība rakšanas darbos kolektora tuvumā. Pareizi uzstādīts virsmas kolektors augu augšanu un ekoloģiskos apstākļus būtiski neietekmē. Siltums, kas no zemes virsmas tiek saņemts ziemas periodā, atjaunojas vasarā. Pēc kolektora ierīkošanas zemes virsmu var izmantot apstādījumiem un veikt nepieciešamos labiekārtošanas darbus.