Ventilējamā gaisa siltuma izmantošana siltumsūkņu sistēmā

   

Telpās esošā gaisa temperatūra parasti ir apmēram +20°C, un veicot telpu ventilāciju, tiek zaudēts zināms daudzums siltuma. Ventilējamo gaisu siltuma sūkņos var izmantot kā papildus siltuma avotu, kur ventilējamo izmantoto gaisu pirms izvadīšanas no ēkas vispirms atdzesē. Ventilējamā gaisa siltums tiek nodots siltumnešanas šķidrumam, kura temperatūra pieaug. Jo augstāka ir siltumnešanas šķidruma temperatūra, jo lielāks ir siltumsūkņa lietderības koeficients. Tādā veidā ventilējamā gaisā esošais siltums nezūd, bet tiek ievadīts atpakaļ ēkā caur apsildes sistēmu. Šāds risinājums samazina apsildes izdevumus.