Dziļurbuma gruntsūdens kolektors

 

Atšķiras ar to, ka tieši tiek izmantots dziļurbuma ūdens un kā siltuma avotu izmanto dziļurbuma ūdens siltumenerģiju. Tiek izurbtas divas akas 15-20 m attālumā viena no otras. No akas dziļurbuma ūdens tiek iesūknēts ēkā esošajā siltumsūkņa ārējā siltuma mainītājā, kur ūdens atdziest un tiek novirzīts vai nu izmantošanai, vai arī atpakaļ zemē caur otru aku. Akas ražotspējai jānodrošina siltumsūkņa jaudai un ikdienas vajadzībām atbilstošs ūdens daudzums 1–4 m3/h, ja vidējā ūdens temperatūra ir +5°C. Šis sistēmas ir visefektīvākās, jo ūdens temperatūra salīdzinājumā ar citiem siltuma avotiem ir visaugstākā un ir stabila visu gadu. Aku izmantošana nepasliktina dziļurbuma ūdens kvalitāti, jo siltums tiek ņemts ar slēgtu cauruļvadu sistēmu un izmantotie materiāli nav pakļauti korozijai. Nemainās arī dziļurbuma ūdens līmenis ūdens horizontā, jo atklāto sistēmu var aplūkot kā vienotu sistēmu, kur no vienas akas ņemtais ūdens caur otru aku tiek nogādāts atpakaļ zemē nemainot ūdens līmeni. Tomēr ir svarīgi, lai abas akas būtu vienā dziļumā un vienā ūdens horizontā. Pareizi un atbilstoši ierīkotas akas nodrošina videi nekaitīgu apkures sistēmu.