Atklātās ūdenskrātuves kolektors — izmanto ūdenī akumulēto siltuma enerģiju

 

 

Ēkas var apsildīt ar ūdenskrātuves siltuma enerģiju tādā gadījumā, ja ēka atrodas netālu no ūdenskrātuves un tās dziļums un krasta līnija atbilst kolektora uzstādīšanai nepieciešamajiem parametriem. Atklātās ūdenskrātuves kolektors sastāv no kolektora cauruļvadiem, kas uz ūdenskrātuves vietu tiek nogādāts montētā stāvoklī un tiek iegremdēts. Smagums notur kolektora nozarojumus nepieciešamajā attālumā vienu no otra un fiksē to ūdenskrātuves dziļumā. No kolektora līdz ūdenskrātuves virsmai vienmēr jāpaliek vismaz metram brīva ūdens, un parasti tas netraucē ūdenskrātuves izmantošanu. Lielākajā daļā gadījumu ezeru un lielāko dīķu krastos var izmantot atklātās ūdenskrātuves kolektoru. Jāatzīmē, ka ūdenskrātuves kolektors ir viens no labākajiem siltumieguves avotiem mūsu apstākļos un ir izmantojams arī mājām ar lielu siltumenerģijas patēriņu.