Kā piemēru izmantojot mūsu klimatiskajiem apstākļiem piemērotu māju ar platību 200 m2, var salīdzināt dažādus apkures veidus un to izdevīgumu pēc apkures izmaksām. Lodziņā varat arī ievadīt savas mājas platību, un  tabulā automātiski tiks aprēķinātas energoresursu izmaksas tieši jūsu mājai. Lūdzu, ņemiet vērā, ka šie aprēķini ir tikai aptuveni — energoresursu patēriņš ir atkarīgs no dažādiem rādītājiem: vai māja ir siltināta, kāds ir tās siltuma zudums u.c.

Tālāk esošajā tabulā salīdzināti apkures veidi pēc izmantotajiem energoresursiem.*

Informācija atjaunināta 27.03.2013.
<<
m2>>
Izmantotais
apkures veids
Energoresursu
mērvienība
Enerģija no
vienības, kW***
Cena par
vienību,
LVL
Patērētais
daudzums gadā
Izmaksas
gadā,
LVL
Izmaksas
mēnesī,
LVL
Akmeņogles tonna 5180 110 6 660 55,00
Skaidu briketes, granulas tonna 3450 110 9 990 82,50
Malka m3 1200 25 25 625 52,00
Dabasgāze m3 8 0,303 3845 1165 97,00
Sašķidrinātā gāze (propāna un butāna maisījums) tonna 12 482 720

2,474 1781 148,50
Šķidrais kurināmais m3 9650 570 3,2 1824 152,00
Elektriskā apsilde kWh 1 0,106 28050 3079,3 256,60
Siltumsūknis + radiatori koeficients** 4,2 0,106 6678 708 59
Siltumsūknis + siltās grīdas koeficients** 5,0 0,106 5610 595 49,58
 

* Energoresursu cenas var mainīties.

** Koeficients — lietderības koeficients, kas nosaka siltumsūkņa darbības efektivitāti, t.i. — no siltumsūkņa saņemtā siltumenerģija attiecībā pret patērēto elektroenerģiju.

*** Provizoriska, var mainīties atkarībā no energoresursu sastāva un kvalitātes.

Salīdzinājums dots jaunai mājai ar nelieliem siltuma zudumiem. Vecākām ēkām ar sliktu siltumizolāciju vai konstruktīvi sarežģītām ēkām (dažādi arhitektoniski risinājumi, stiklotas virsmas, baseins, apsildāmas virsmas u.c.) izmaksas tiek aprēķinātas atbilstoši projektam.