Izmaksas

Līdz šim mēs izmantojām dažādas apkures iekārtas — malkas apkuri, gāzes apkuri, šķidrā kurināmā katlus u.c. Pašlaik jo īpaši svarīgi ir izvēlēties maksimāli ekonomisku apkures risinājumu. Ir pieejami jauni apkures veidi, ko var salīdzināt ar jau esošajiem. Tas jādara vēl jo vairāk tamdēļ, ka apkures iekārtas tiek uzstādītas, rēķinoties ar to darbību ilgā laika posmā, tātad svarīgas ir izmaksas un energoresursu pieejamība arī turpmākajos gados. Mēs uzskatām, ka īpaši perspektīva ir siltumsūkņu apkures sistēma, un mēs varam to salīdzināt ar citām šobrīd izmantotām apkures metodēm.

Jāņem vērā, ka, uzstādot kurināmā apkures sistēmas, rodas papildizdevumi: dūmvada (skursteņa) būvēšana, katlu mājas ierīkošana atbilstoši ugunsdrošības noteikumiem, telpu ierīkošana kurināmā glabāšanai. Jārēķina arī kurināmā sagatavošanai un transportēšanai nepieciešamais darbs un izdevumi. Ja izvēlēsities gāzes apkuri, būtiskus izdevumus sastādīs projekta un gāzes pievada ierīkošanas izmaksas. Jāņem vērā, ka kurināmā cenas un resursu pieejamība var mainīties. Tas nozīmē, ka apkurei nepieciešamie izdevumi var pieaugt un pārsniegt paredzētos.

Piemēram, salīdzinājumā ar apkuri, izmantojot šķidro kurināmo, siltumsūkņa sistēma parasti atmaksājas trīs līdz piecu gadu laikā.

Siltumsūkņa apkures sistēmai ir nelielas energoresursu izmaksas, ilgs kalpošanas laiks (25 un vairāk gadi) un to var ierīkot vairākumā ēku. Vienkārša uzstādīšana, autonoma darbība un ilgs garantijas laiks ar nelieliem ekspluatācijas izdevumiem, ekoloģiska un droša apkures iekārta — tas vispilnīgāk raksturo siltumsūkņu sistēmas.